Kabul, Kayıt ve Mezuniyet Koşulları

  • Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise diploması ve Yüksek Öğrenime Yerleştirme Sınavında tercih yaptığı bölüme yerleştirildiğine dair belge. Yabancı öğrenciler için lise diploması ve Yabancı Öğrenci Sınavında tercih yaptığı bölüme yerleştirildiğine dair belge.

  • Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet için öğrencinin tüm zorunlu dersleri dahil olmak üzere 240 AKTS'lik dersleri başarmış ve 20 iş günü olan 2 yaz stajını tamamlamış olması gerekir. 

  • Kazanılan Derece
"Elektrik-Elektronik Mühendisi" ünvanı