Uygulamalı Mühendislik Eğitimi

Uygulamalı mühendislik programı, öğrencilerin mesleki farkındalıklarını ve yeterliliklerini önemli oranda artırarak mesleki eğitime yeni bir yaklaşım getirmekte ve firmaların ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde bilgi ve donanıma sahip mühendisler yetişmesini sağlamaktadır. 21. yüzyılın gereksinimleri göz önüne alınarak yenilenen müfredatımızla öğrencilerimiz, bir yandan yetkinliklerini geliştirme diğer yandan da istediği alanda uzmanlaşma, intörn mühendislik ile sanayi ile iş birliği içerisinde eğitimini tamamlama olanağı bulacaklardır.

İntörn Mühendisler firmaların istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitim almakta ve bu doğrultuda nitelikli ara eleman açığını önemli oranda gidermektedirler. Bu açıdan firmaların teorik olarak yeterli ancak uygulamada yetersiz buldukları mühendisler doğrudan firmalarda yetişmekte ve firmaların ihtiyaçları doğrultusunda çalışma hayatına hazır hale gelmektedir. İntörn uygulaması esnasında intörnlerin Bölümden bir öğretim üyesi tarafından denetlenmesi ve bu doğrultuda firma ile görüşme olanağının da sağlanması ile üniversite ve firmalar arasındaki işbirliği güçlenmektedir.

İntörn mühendisler, teorik olarak aldıkları eğitimleri uygulamalı olarak öğrenmektedirler. Bu bağlamda öğrencilerin sektörü ve firmaları yakından tanıması da sağlanmış olmaktadır. Ayrıca intörnler çalıştıkları firmadan belirli bir referans alarak avantajlı bir duruma gelmekte, uygulamanın sonucunda özgüveni yüksek ve yeterli donanımı elde etmiş olarak çalışma hayatına başlamaktadırlar.

İntörn Mühendislik için anlaşma yapılan firmalar: