Doktora Mezunlarımız

Adı Soyadı

Danışmanı

Mezuniyet Tarihi

Tezin Adı

MESUT ŞEKER

Prof.Dr. MEHMET SİRAÇ ÖZERDEM

2023

Nörolojik Hastalıkların Saptanmasında EGG ve Makine Öğrenmesi Tabanlı Marker Belirleme

EMRAH ASLAN

Dr. Öğr. Üyesi MUHAMMET ALİ ARSERİM

2023

Derin Pekiştirmeli Öğrenme Kullanarak İnsansı Robotlar İçin İtme Kurtarma Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi

HAKAN DONUK

Doç.Dr. BİLAL GÜMÜŞ

2022

Doğrusal Olmayan Yüklerin Akım Harmoniğini Bastırmak İçin Yumuşak Anahtarlamalı Aktif Güç Filtre Tasarımı

CEM HAYDAROĞLU

Doç.Dr. BİLAL GÜMÜŞ

2022

Geliştirilmiş Rastgele Vektör İşlevsel Bağlantı Ağları İle Dağıtım Şebekelerinde Arıza Türü ve Yerinin Tespiti

EMRE ERKAN

Dr. Öğr. Üyesi MUHAMMET ALİ ARSERİM

2022

Hiyerarşik Başlangıç Pozisyonlu Derin Q-Ağı Algoritması İle Mobil Robot Uygulaması

ZÜLFİKAR ASLAN

Prof.Dr. MEHMET AKIN

2021

Boyut Arttırma Yöntemleri Kullanılarak EEG Sinyallerinden Derin Öğrenme Tabanlı Şizofren Durum Tespiti

HASAN POLAT

Prof.Dr. MEHMET SİRAÇ ÖZERDEM

2021

Epileptik Preiktal Aktivitelerin EEG-Aura Tabanlı Evrişimsel Sinir Ağları ve Topoğrafik Haritalama Yaklaşımı İle Değerlendirilmesi

HÜSEYİN ÖZMEN

Doç.Dr. MUHAMMED BAHADDİN KURT

2021

Meme Kanserinin Erken Tespiti İçin Radar Tabanlı Mikrodalga Görüntüleme Sistemi Tasarlanması ve Gerçekleştirilmesi

FARUK AYDIN

Doç.Dr. BİLAL GÜMÜŞ

2021

Gerilim Kararlılığının Sağlanması İçin Statik Var Kompanzatör Konumunun Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Tespiti

HEYBET KILIÇ

Doç.Dr. BİLAL GÜMÜŞ

2021

Makine Öğrenmesi İle Fotovoltaik Dizilerde Elektriksel Arıza Tespiti

MUHİTTİN BAYRAM

Dr. Öğr. Üyesi MUHAMMET ALİ ARSERİM

2021

Çok Kanallı İEEG Sinyallerinin Evrişimsel Sinir Ağlarıyla Analizi

HÜSEYİN ACAR

Prof.Dr. MEHMET SİRAÇ ÖZERDEM

2020

SAR Uydu İmgeleri Kullanılarak Yarı Deneysel ve Makine Öğrenmesi Yöntemleri İle Toprak Neminin Tahmini: Karşılaştırmalı Bir Saha Çalışması

ÖMER TÜRK

Prof.Dr. MEHMET SİRAÇ ÖZERDEM

2019

EEG işaretlerinden epilepsi türlerinin sınıflandırılmasında skalogram tabanlı derin öğrenme yaklaşımı

ALİ RECAİ ÇELİK

Doç.Dr. MUHAMMED BAHADDİN KURT

2018

Meme Tümörlerinin Çok Geniş Bantlı Radar Tabanlı Mikrodalga Yöntemiyle Tespiti

EMRULLAH ACAR

Prof.Dr. MEHMET SİRAÇ ÖZERDEM

2017

Dicle Nehri Havzasında Toprak Nem Ölçümleri İle SAR İmgeleri Arasındaki İlişkiyi Saptama ve Bu İlişkiye Dayalı Toprak Neminin Tahmin

MEHMET NERGİZ

Prof.Dr. MEHMET AKIN

2017

Retinadaki Kan Damarlarının Jeodezik Yöntemler Kullanılarak Görüntü İşleme İle Tespit Edilmesi