Danışmanlık

Bölümümüz öğretim üyeleri ve öğretim elemanları üniversite, kamu ve sanayi işbirliği çerçevesinde aşağıdaki konularda danışmanlık yapmaktadır:

  • Elektronik devre tasarımı,
  • Gömülü sistem tasarımı,
  • PLC ile otomasyon yazılımı,
  • Yenilenebilir enerji sistem tasarımı,
  • Güneş enerjisi santral tasarımı ve analizi,
  • Enerji verimliliği uygulamaları,
  • Elektrik makinalarının kontrolü.