Kontrol Laboratuvarı

  Laboratuvar lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik olarak motor konum, hız, açı kontrolü yapılmasını ve elde bulunan bir sistem için farklı denetleyicilerin tasarımının öğretilmesi ve uygulanması amacıyla kullanılmaktadır.

 

Laboratuvar sorumlusu                                  :  Prof.Dr. İbrahim KAYA,  Arş. Gör. Erdal ÇÖKMEZ

Laboratuvar sorumlusunun telefonu            :  +904122411000 - 3507 / 3638

Laboratuvar sorumlusunun e-posta adresi :  ikaya@dicle.edu.tr, erdal.cokmez@dicle.edu.tr

 

Laboratuvarda yapılan deneyler:


 • Bilgisayar Haberleşmesi
 • Analog Sinyal Uygulaması
 • PWM Tekniği ile DC Motor Kontrolü
 • Açık Çevrim Hız Kontrolü
 • Kapalı Çevrim Hız Kontrolü
 • PID Hız Kontrolü
 • Kapalı Çevrim PI Konum Kontrolü
 • Kapalı Çevrim PID Konum Kontrolü

Laboratuvarda bulunan cihazlar:

 • Kontrol Eğitim Seti
 • Feedback 33-033 Mekanik Ünite
 • Feedback 33-033 Elektronik Ünite