Anket SonuçlarıDosya Ekleri

Açıklamaİndir
2023 Yıllı Güz Dönemi Akademik Personel Memnuniyet Anketi Sonuçlarıİndir
2023-2024 Güz Dönemi Öğrenci memnuniyeti anketiİndir
Anket sonuçları Akademik Personel 2022-1İndir
Anket Sonuçları Öğrenci Memnuniyet 2022-1İndir
DÜ-FRM-504 Akademik Personel Memnuniyet Anket Formu 2022-1İndir
DÜ-FRM-519 Birim Memnuniyeti Anket Formu 2022-1İndir
Eczacılık Fakültesi 2019 Yılı Öğrenci Memnuniyet Anketiİndir
Eczacılık Fakültesi 2020-2021 Bahar Yarıyılı Anketiİndir
Eczacılık Fakültesi 2020-2021 Güz Yarıyıl Anketiİndir
Eczacılık Fakültesi 2022-2023 Bahar Dönemi Akademik Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları: Genel Memnuniyet Ortalaması: 2.93 (Orta Düzey) Veriler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından Alınmıştır. İndir
Eczacılık Fakültesi 2022-2023 Bahar Dönemi Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları: Genel Memnuniyet Ortalaması: 2.84 (Orta Düzey) Veriler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından Alınmıştır. İndir
Eczacılık Fakültesi 2022-2023 Bahar Dönemi Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları: Genel Memnuniyet Ortalaması: 3.79 (Yüksek Düzey) Veriler Kalite Geliştirme Koordinatörlüğünden Alınmıştır.İndir