Farmasötik Toksikoloji

Dr. Öğr. Üyesi Kerem ŞENTÜRK (Anabilim Dalı Başkanı)

E-mail: eczkeremsenturk@hotmail.com

Dahili: 7539