Farmasötik Teknoloji

Dr. Öğr. Üyesi Diren SARISALTIK YAŞIN (Anabilim Dalı Başkanı)

E-mail: diren.sarisaltik@dicle.edu.tr

Dahili: 7558

Arş. Gör. Mahmut Ozan TOKSOY

E-mail: mozan.toksoy@dicle.edu.tr

Dahili: 7550

Arş. Gör. Bülent SAMANCI

E-mail: bulent.samanci@hotmail.com

Dahili: 7531

Arş. Gör. Cennet DURAN

E- mail: durancennet@gmail.com

Dahili: 7554