Farmasötik Botanik

Dr. Öğr. Üyesi Fadime AYDOĞAN (Ananilim Dalı Başkanı)

E-mail: fadime.aydogan@dicle.edu.tr

Dahili:

Arş. Gör. Serkan YİĞİTKAN

E-mail: syigitkan@hotmail.com

Dahili: 7538