KALİTE POLİTİKAMIZDicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, m evzuatlar çerçevesinde

  • Uluslararası düzeyde kabul gören  eğitim ve araştırma faaliyetleri  gerçekleştirmeyi,
  • Kurumsal paydaşlarla işbirliğine dayalı olarak  toplumsal değer yaratan projeler  geliştirmeyi,
  • Birimlerin katılımcı, eşgüdümlü ve yüksek performansla çalışmalarını sağlayan yönetim ve  organizasyon anlayışını  yerleştirmeyi,
  • Kendisini sürekli yenileyen, araştıran, sorgulayan, etkin iletişim becerilerine ve toplumsal duyarlığa sahip bireyler yetiştirebilen  öğretim elemanı kadrosuna  sahip olmayı,
  • Mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip, çevreye duyarlı, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren  bireyler  yetiştirmeyi,
  • Hizmet alanların beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayan,  sürekli iyileştirmeye ve müşteri memnuniyetine  odaklanan bir üniversite olmayı,
  • Kurumsal kalite bilincini ve kültürünü yaygınlaştırarak, Üniversitenin vizyonuna ve misyonuna uygun  Kalite Yönetim Sistemi  uygulamayı ve sürekli iyileştirmeyi

“Kalite Politikası” olarak benimsemiştir.