VİZYON

VİZYONUMUZ

Eczacılık alanında evrensel ölçütlere uygun, akademik ve etik değerleri benimseyen, bilimin üstünlüğüne inanan, uluslararası düzeyde kabul gören, öğrenci odaklı eğitim veren, dinamik,yenilikçi, dünya ile bütünleşen, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü önder bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır .