Dekan Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Murat YOLCU

E-mail: muratyolcu21@gmail.com

Dahili: 7532

Diyarbakır doğumlu Dr. Öğretim Üyesi Murat YOLCU, ilk ve orta öğrenimini Diyarbakır’da tamamladıktan sonra 1996 yılında girdiği Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldu. Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı’nda başladığı yüksek lisansını 2004’te, doktora programını ise 2018’de tamamladı. Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde; 2014 yılında Öğretim Görevlisi, 2020 yılında ise Dr. Öğretim Üyesi oldu. Mart 2021’den beri Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Dekan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.


Dr. Öğr. Kerem ŞENTÜRK

E-mail: eczkeremsenturk@hotmail.com

Dahili: 7539

Diyarbakır doğumlu Dr. Öğretim Üyesi Kerem ŞENTÜRK, ilk, orta ve lise öğrenimini Diyarbakır’da tamamladıktan sonra 2002 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesin'den 2006 yılında mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Kimya Anabilim Dalı’nda başladığı yüksek lisansını 2009’da bitirdi. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı’nda yapmış olduğu doktora programını ise 2023’te tamamladı. Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde; 2015 yılında Araştırma Görevlisi olarak başladı, 2024 yılında ise Dr. Öğretim Üyesi oldu. Mart 2024’den beri Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Dekan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.