Elektrik Programı Akademik Personel

Bölüm Başkanı : Dr. Öğr. Üyesi Heybet KILIÇ

Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Heybet KILIÇ

Öğr.Gör. İlhami POYRAZ

Öğr.Gör. Ömer Faruk ÖZCAN

 

Dr. Öğr. Üyesi Heybet KILIÇ

Öğr.Gör. İlhami POYRAZ

 

 

Eğitim | Yöksis - Scholar

Eğitim | Yöksis - Scholar

Doktora

Dicle Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği,

Doktora

Dicle Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği (Devam ediyor)

Yüksek Lisans

Dicle Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği, 2015

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği, 2019

Lisans

Gaziantep Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği, 2008

Lisans

Dicle Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği, 2008

 

 

 

 

Araştırma Alanları

Araştırma Alanları

- Power Systems

- Microgrids

- Smart Grids

- Cyber-Physical Energy Systems

- Fault Diagnosis

- Enerji İletim Hatları

- Yapay Sinir Ağları

İletişim

İletişim

E-posta: heybet.kilic @dicle.edu.tr

Telefon-Dahili: 0 412 241 10 00 – 7766

E-posta: ilhami.poyraz @dicle.edu.tr

Telefon-Dahili: 0 412 241 10 00 -7867

 

 

Öğr.Gör. Ömer Faruk ÖZCAN

 

 

 

Eğitim | Yöksis - Scholar

Eğitim | Yöksis - Scholar

Doktora

İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Elektronik Mühendisliği, 2020- (Devam ediyor)

Doktora

 

Yüksek Lisans

İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Elektronik Mühendisliği, 2019

Yüksek Lisans

 

Lisans

İstanbul Arel Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 2013

Lisans

 

 

 

 

 

Araştırma Alanları

Araştırma Alanları

- PID kontrol

- Kesir dereceli PID kontrol

- Bulanık mantık

- Nötrosofik küme

 

İletişim

İletişim

E-posta: omerfaruk.ozcan @dicle.edu.tr

Telefon-Dahili: 0 412 241 10 00 -7768