SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ KALİTE POLİTİKASI

Sanat ve Tasarım Fakültesi olarak Kalite Politikamız;


  • Sanat ve tasarım konularında kuramsal ve uygulamalı eğitim vermek,
  • Estetik beğeni düzeyleri gelişmiş, çağın gerektirdiği üretim araçlarını kullanarak çağdaş, dünya standartlarında tasarımlar yapabilen tasarımcılar yetiştirmek,
  • Sanat ve tasarım konularında yapacağı araştırmalarla, ülkenin sanat ve tasarım alanına veri oluşturmak,
  • Öğretimde geleneksel ve modern araç, gereçleri kullanarak, farklılık yaratabilecek bireyler yetiştirmek,
  • Sezgi, kavrama ve sunum tekniklerini geliştirmek,
  • Sanatçı ve tasarımcı gücün açığa çıkacağı imkân ve fırsatları oluşturmak,
  • Güneydoğu Anadolu bölgesinin zengin kültürel ve sanatsal mirasını kullanarak, dünyada kendine yer edinebilecek, kabul görecek tasarımcılar yetiştirmektir.