Misyon

MİSYON

Evrensel ve kültürel değerler ışığında misyonumuz, insan haklarına saygılı ve yaşam boyu öğrenme, öğretme ve iletişim becerilerine sahip, mesleki ve bilimsel alanlarda yetkin ve aynı zamanda 21. yüzyılın bilişim teknolojilerinden yararlanarak hizmet üretebilen profesyoneller yetiştirmektir.

·         Sağlıkla ilgili multidisipliner çalışmalar yapmak,

·         Lisansüstü çalışma ve araştırma yapmak,

·         Üretilecek hizmet ve teknolojiyi toplum yararına sağlamak,

·         Sağlıkla ilgili politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak,

·         Toplumun ve paydaşlarının kullanımına kaliteli hizmet ve bilgi sağlamak,

Sağlık Bilimlerinin farklı alanlarında çağdaş yöntem ve tekniklere dayalı eğitim verirken, mesleki uygulamalarında yetkin, sağlık sorununun çok boyutluluğunu kavrayacak, etik değerlere sahip sağlık profesyonelleri ve bilim adamları yetiştirmeyi hedefliyoruz.