Yönetim ve Organizasyon

Yönetim Ve Organizasyon Bölümü

İşletme Yönetimi Programı

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi. Mustafa BULUT

Program Başkanı

 Öğr. Gör. Ahmet Reşit TOPTANCI

Program Danışmanı

Öğr. Gör Mesut OĞRAŞ

Öğr. Gör. Abdulkadir SAKA

Akademik Kadro

Hakkında

Dr. Öğr. Üyesi. Mustafa BULUT

bilgi

Öğr. Gör. Ahmet Reşit TOPTANCI

bilgi

Öğr. Gör. Cengiz Beran SEZER

bilgi

Öğr. Gör. Zeynel Abidin ACAY

bilgi

Öğr. Gör. Fahri ÇAKAR

bilgi

Öğr. Gör Mesut OĞRAŞ

bilgi

Öğr. Gör. Abdulkadir SAKA

bilgi

Program Tanıtımı

 

İşletme Yönetimi Programı, temel işletmecilik bilgi ve becerilerine sahip, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip edebilen ve uygulayabilen, sosyal ilişkilerde başarılı elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Mezuniyet Sonrası İş İmkânları

 

İşletme Yönetimi Programından mezun olan öğrenciler, sanayi, ticaret ve hizmet işletmelerinde yönetim, muhasebe, finansman, insan kaynakları, üretim, pazarlama ve halkla ilişkiler gibi birimlerde istihdam edilebilirler. Ayrıca kamu ve özel sektör bankalarında, yatırım ve finans kurumlarında, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik bürolarında iş bulma olanağına sahiptirler

Dikey Geçiş Yapılabilecek Fakülteler

 

İşletme Muhasebe İşletme-Ekonomi Lojistik Yönetimi Muhasebe ve Finansal Yönetim Uluslararası Finans Uluslararası İşletmecilik Uluslararası Ticaret

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi. Mustafa BULUT

Dr. Öğr. Üyesi. Mustafa BULUT

Cv

EĞİTİM

Doktora

Yüksek Lisans

Lisans

ARAŞTIRMA ALANLARI

E-posta:

Telefon-Dahili:

0 412 241 10 00 -

 Öğr. Gör. Ahmet Reşit TOPTANCI

Cv

EĞİTİM

Doktora

Yüksek Lisans

Lisans

ARAŞTIRMA ALANLARI

 

 

E-posta:

Telefon-Dahili:

0 412 241 10 00 -

Öğr. Gör. Cengiz Beran SEZER

Cv

EĞİTİM

Doktora

Yüksek Lisans

Lisans

ARAŞTIRMA ALANLARI

 

 

E-posta:

Telefon-Dahili:

0 412 241 10 00 -

Öğr. Gör. Zeynel Abidin ACAY

Cv

 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM

Doktora

Yüksek Lisans

Lisans

ARAŞTIRMA ALANLARI

 

 

E-posta:

Telefon-Dahili:

0 412 241 10 00 -

Öğr. Gör. Fahri ÇAKAR

Cv

 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM

Doktora

Yüksek Lisans

Lisans

ARAŞTIRMA ALANLARI

 

 

E-posta:

Telefon-Dahili:

0 412 241 10 00 -

Öğr. Gör Mesut OĞRAŞ

Cv

 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM

Doktora

Yüksek Lisans

Lisans

ARAŞTIRMA ALANLARI

 

 

E-posta:

Telefon-Dahili:

0 412 241 10 00 -

Öğr. Gör. Abdulkadir SAKA

Cv

 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM

Doktora

Yüksek Lisans

Lisans

ARAŞTIRMA ALANLARI

 

 

E-posta:

Telefon-Dahili:

0 412 241 10 00 -