Müdür


MÜDÜR

 Doç.Dr. Aytaç COŞKUN 

aytaccoskun@gmail.com

Müdürden

Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğrencilerin ihtiyaçlarını gözeten bu ihtiyaçlara yanıt veren, kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerin yapılabildiği, teknolojik teknik donanıma sahip, çağa uygun ve modern, doğa ile iç içe bir kampüs içerisinde yer almaktadır. Okulumuzun amacı Meslek Yüksek Okulu olarak ulusal ve uluslararası anlamda çalışabilecek eğitimli birey yetiştirmek olup ulusal ve uluslararası anlamda okulumuzun tanınırlığını sağlayıp örnek bir okul olmaktır.Sosyal bilimler temelinde insanı ve toplumu ele alan, toplumların yaşam gereksinimlerini anlayıp standartlarını yükseltmek adına çaba sarf eden bir bilim dalıdır.. İnsan hayatının tüm bölümlerini inceleyen sosyal bilimler bir den çok disiplinden oluşmakta olup bu incelemelerini sistematik ve akademik olarak sürdürmektedir. İnsan hayatının ve toplumların geçmiş ile gelecek arasında bağ kurmasına olanak sağlayan sosyal bilimler geçmiş ile bu günümüzü anlamlandırıp geleceğimizi şekillendirmemize olanak sağladığından oldukça önem teşkil etmektedir. Sosyal bilimlerin öneminden ve toplumu geliştirmesinden yola çıkılarak Meslek Yüksek Okulumuz da toplumumuzun gerçeklerinden kopmadan, evrensel ve etik kurallar doğrultusunda, akademik ve bilimsel yöntemler ile şekillenmesi ve çağa uygun teknolojik ve teknik donanım ile eğitim ve öğretim verilmesine tüm kaynaklarımız ile destek vermekteyiz.

Lisans

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi / Arkeoloji Bölümü 

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü / Klasik Arkeoloji (Tezli)

Doktora

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü / Klasik ArkeolojiTez adı: Anadolu’da Attik-İon Kaidesinin Gelişimi

Çalışmalar


Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Ankara Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Bölümü’nde tamamladı. Doktorasının bir bölümünde Yunanistan, Avusturya ve Almanya’da çalıştı. Yurtdışı ve yurtiçi birçok çalışmada görev aldı. Amerikan Araştırma Enstitüsü-Türkiye, Alman Arkeoloji Enstitüsü-Berlin, Suna&İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’nden proje ödülleri kazandı. Uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanmış çok sayıda araştırma makaleleri, kitapları, uluslararası kongrelerde sunulmuş ve basılmış bildirileri bulunmaktadır. Birçok kazı, yüzey araştırması, projeler yürüten ve halen Dicle Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü’nde Doçent olan Aytaç Coşkun 2014 yılından bu yana Diyarbakır ilindeki Roma İmparatorluğu Sınır Garnizonu olan Zerzevan Kalesi kazılarını gerçekleştirmektedir. 2021 yılından bu yana Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürütmektedir.


Fotoğraf Galerisi