İş Eylem Yetki Listesi

EYLEM YETKİ LİSTESİ

KOMİSYONLAR, DİYARBAKIR SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU OLARAK ON ALTI (14) ADET KOMİSYON

KURULMUŞTUR.

 

DERS-SINAV PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI KOMİSYONU

ÜNVANI

YETKİLİ BİRİM

GÖREVİ

Öğretim Görevlisi                         

Kadir GÖKOĞLAN

Ders ve Sınav Programlarının Takvimini oluşturmak

Öğretim Görevlisi

Ahmet Reşit TOPTANCI

Öğretim Görevlisi

Mehtap EFE

Öğretim Görevlisi

Cüneyt ATEŞ

Öğretim Görevlisi

Adnan Burak ACAR

Öğretim Görevlisi

Ömer ÖZĞAN

Web Sitesinde Duyurmak

  

YÜKSEKOKUL KALİTE KOMİSYONU

ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Doçent Doktor

Aytaç ÇOŞKUN

Yüksekokul Kalite Komisyonu      (Başkan)

Yüksekokul Sekteri

İzzettin KOCAMAN

Yüksekokul Kalite Komisyonu  (Üye)

Öğretim Görevlisi

Ömer ÖZĞAN

Öğretim Görevlisi 

Mesut OĞRAŞ

Öğretim Görevlisi 

Mehtap EFE

Öğretim Görevlisi 

Nesrin SAVAŞ

Öğretim Görevlisi 

Adnan Burak ACAR

Personel İşleri

Ömer ŞAYIK

Kalite Komisyonu (Sekreterya)

 

AKREDİTASYON KOMİSYONU

ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Doçent Doktor

Aytaç ÇOŞKUN

 (Başkan)

Yüksekokul Sekteri

İzzettin KOCAMAN

 (Üye)

Doçent Doktor

Zehra YÜCEDAĞ

 (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi

Mustafa BULUT

(Üye)

Öğretim Görevlisi 

Hasan YAVUZ

 (Üye)

Öğretim Görevlisi 

Mehmet ATILMIŞ

 (Üye)

Öğretim Görevlisi 

Ender ÖZBEK

 (Üye)

Personel İşleri

Ejder NURDOĞMUŞ

 (Sekreterya)

 

YÜKSEKOKUL STAJ KOMİSYONU      

ÜNVANI

YETKİLİ BİRİM

GÖREVİ

Öğretim Görevlisi                         

Kadir GÖKOĞLAN

Staj İşlemleri Komisyonu

Öğretim Görevlisi

Ahmet Reşit TOPTANCI

Öğretim Görevlisi

Mehtap EFE

Öğretim Görevlisi

Cüneyt ATEŞ

Öğretim Görevlisi

Ömer FINDIKADILI

Öğretim Görevlisi

Adnan Burak ACAR

 

ETKİNLİK TALEPLERİ İŞLEME KOMİSYONU

ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Öğretim Görevlisi

Ender ÖZBEK

Başkan

Öğretim Görevlisi

Mesut OĞRAŞ

Üye

Yüksekokul Sekreteri

İzzetin KOCAMAN

Üye

 

 

STRATEJİK PLANIN HAZIRLANMASI VE GÜNCEL TUTULMASI KOMİSYONU

ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Doçent Doktor

Aytaç ÇOŞKUN

 (Başkan)

Yüksekokul Sekteri

İzzettin KOCAMAN

 (Üye)

Doçent Doktor

Zehra YÜCEDAĞ

 (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi

Mustafa BULUT

 (Üye)

Öğretim Görevlisi 

Hasan YAVUZ

 (Üye)

Öğretim Görevlisi 

Mehmet ATILMIŞ

 (Üye)

Öğretim Görevlisi 

Ender ÖZBEK

 (Üye)

Personel İşleri

Ejder NURDOĞMUŞ

 (Sekreterya)

 

BİRİM RİSK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

ÜNVANI

YETKİLİ BİRİM

GÖREVİ

Öğretim Görevlisi                         

Kadir GÖKOĞLAN

Birim Risk Değerlendirme Çalışma Komisyonu

Öğretim Görevlisi

Ahmet Reşit TOPTANCI

Öğretim Görevlisi

Mehtap EFE

Öğretim Görevlisi

Cüneyt ATEŞ

Öğretim Görevlisi                         

Ömer FINDIKADILI

Öğretim Görevlisi

Adnan Burak ACAR

 

YILLIK FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA ÇALIŞMA KOMİSYONU

ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Doçent Doktor

Aytaç ÇOŞKUN

(Başkan)

Yüksekokul Sekteri

İzzettin KOCAMAN

(Üye)

Öğretim Görevlisi

Ömer ÖZĞAN

(Üye)

Öğretim Görevlisi

Hasan YAVUZ

(Üye)

Personel İşleri

Ömer ŞAYIK

(Sekreterya)

 

  MUAYENE VE TESLİM KABUL KOMİSYONU

ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Öğretim Görevlisi

Mesut OĞRAŞ

(Başkan)

Öğretim Görevlisi

Ender ÖZBEK

(  Üye   )

Öğretim Görevlisi

Ömer ŞAYIK

(  Üye   )

 

PİYASA ARAŞTIRMA VE SATINALMA KOMİSYONU

ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Öğretim Görevlisi

Ömer ÖZĞAN

(Başkan)

Öğretim Görevlisi

Cengiz Beran SEZER

(  Üye   )

Yüksekokul Sekreteri

İzzettin KOCAMAN

(  Üye   )

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİSYONU

ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Öğretim Görevlisi

Cengiz Beran SEZER

(Başkan)

Öğretim Görevlisi

Mesut OĞRAŞ

(  Üye   )

Yüksekokul Sekreteri

İzzettin KOCAMAN

(  Üye   )

 

 

VERİ TABANLARI, ELEKTRONİK ÜRÜN VE YAYINLAR ÇALIŞMA KOMİSYONU

ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Öğretim Görevlisi

Ömer ÖZĞAN

(Başkan)

Öğretim Görevlisi

Barış SEZGİN

(  Üye   )

İdari Personel

Fahri ÇAKAR

(  Üye   )

 

SPOR FAALİYETLERİ KOMİSYONU

ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Öğretim Görevlisi

Abdulkadir SAKA

Spor Faaliyetleri Koordinatörü

Öğretim Görevlisi

Ender ÖZBEK

Spor Faaliyetleri Koordinatör Yrd.

 

BİRİM ORYANTASYON KOMİSYONU

ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Öğretim Görevlisi

Mesut OĞRAŞ

(Başkan)

Öğretim Görevlisi

Abdulkadir SAKA

( Üye )

Öğretim Görevlisi

Özden Duygu ÇELİK

( Üye )