Çocuk Bakımı ve Gençlik

Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

Çocuk Gelişimi Programı

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Mehmet ATILMIŞ

Program Başkanı

Öğr. Gör. Mehtap EFE 

Program Danışmanı

1. Sınıf Öğr. Gör. Mehmet ATILMIŞ

2. Sınıf Öğr. Gör. Mehtap EFE 

Akademik Kadro

Hakkında

Öğr. Gör. Mehmet ATILMIŞ

bilgi

Öğr. Gör. Mehtap EFE 

bilgi

Öğr. Gör. Özden Duygu ÇELİK 

bilgi

Program Tanıtımı

Programın Amacı, 0-18 yaş Normal Gelişim gösteren ile Özel Gereksinimi olan Çocukların Gelişimleri ve Eğitimleri konusunda donanımlı ve nitelikli ara eleman yetiştirmektir.

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Çocuk Gelişimi Programına, Kız Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi Bölümünü bitirenler sınavsız geçiş hakkından faydalanarak, diğer lise mezunları ise Üniversite Sınavında almış oldukları YGS-4puanına göre yerleştirilir.

 Kimler Bu Programı Seçmeli?

Özellikle;

1.İnsanın Gelişimine ilgi duyan, öğrenmeye açık,

2. İşbirliği ve ekip çalışmasını, çocuklarla bir arada olmayı ve onlarla vakit geçirmeyi seven,

3.Anne babaların kaygılarını anlayabilen ve onların sorunlarına çözümler üretmeye ilgi duyan,

4. Farklı gelişim gösteren çocuklarla çalışmaya istekli ve sabırlı kişiler bu bölümü okuyabilirler. 

Mezuniyet Sonrası İş İmkânları

 

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerinde, Özel Kreş ve Anaokullarında, İdareci, Öğretmen ve Öğretmen yardımcısı olarak. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Anaokulu ve İlköğretimlere bağlı Anasınıflarında Usta öğretici olarak. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde, Hastanelerde ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumlarında, Bakıcı Anne olarak. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu'nda, Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, OÇEM ve Çocuk Yuvalarında. Aile Danışma Merkezleri ve yetiştirme yurtlarında. Adalet Bakanlığı'na bağlı Eğitim Evlerinde. Radyo ve televizyondaki çocuk ve gençlik programlarının ve eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde. Çocuk Tiyatroları v.b birçok yerde görev alabilirler.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Fakülteler

 

“Çocuk Gelişimi” Ön Lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan’ Dikey Geçiş Sınavı’(DGS) de başarılı oldukları takdirde; Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Dikey geçiş sonucu lisans programını bitiren mezunlar Öğretmen Ünvanını kazanırlar, ayrıca Üniversitelerde daha üst düzeyde eğitim görerek Öğretim Elemanı olabilme şansını elde ederler.

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Mehmet ATILMIŞ

Öğr. Gör. Mehmet ATILMIŞ

Cv

EĞİTİM

Doktora

Yüksek Lisans

Lisans

ARAŞTIRMA ALANLARI

E-posta:

Telefon-Dahili:

0 412 241 10 00 -

Öğr. Gör. Mehtap EFE 

Cv

EĞİTİM

Doktora

Yüksek Lisans

Lisans

ARAŞTIRMA ALANLARI

 

 

E-posta:

Telefon-Dahili:

0 412 241 10 00 -

Öğr. Gör. Özden Duygu ÇELİK 

Cv

EĞİTİM

Doktora

Yüksek Lisans

Lisans

ARAŞTIRMA ALANLARI

 

 

E-posta:

Telefon-Dahili:

0 412 241 10 00 -