Yayınlar

Dicle Üniversitesi COVID-19 Yayınları

  • Prof. Dr. Nezahat AKPOLAT, "Deep Learning For Determining the Covid-19 in Chest X-Ray Images" [Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri]
  • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin KURT, "Covid-19 ile Kişisel Koruyucu Önlemleri Yeniden Düşünmek" [İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü,  Derleme Makale, Baskıda]
  • Doç. Dr. Recep DURSUN, "Covid-19 Hastalarında Nötrofil Lenfosit Oranının Hastalığın Tanı ve Sürveyansındaki Etkileri [Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Makale, Baskıda]