Salgın Sonrası Planlamalar

Salgın Sonrasında Uzaktan Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Planlamalar ve Yeni Düşünceler

  • COVID-19 dönemi ve dünyanın geldiği süreç, bundan sonra uzaktan öğretimin çok daha işlevsel hale geleceğini göstermektedir. Bu amaçla 2011’den beri zaten devam eden uzaktan eğitim altyapısı güçlendirilmesi,
  • LMS sistemiyle ilgili planlamalar yapılarak kapasitenin arttırılması,
  • Senkron (canlı) ders sunum s ayısının arttırılması amacıyla sunucuların sayı ve veri yollarının güçlendirilmesi,
  • Üniversitedeki öğretim elemanlarına dijitalleşme ve online eğitimle ilgili yeterlik kazandırmak amacıyla kurs, seminer ve derslerin verilmesi,
  • Ortak zorunlu dersler ve özellik itibariyle uzaktan eğitime uygun derslerin bu yolla verilmesi planlanmaktadır.
  • Online Sınavların bundan sonraki süreçte daha etkili kullanılacağı düşünülerek hem üniversitemiz hem bölge üniversitelerinin de hizmetine sunulacak bir sınav merkezi de orta vadede planlanmaktadır.