Uzaktan Öğretim Faaliyetleri

Dicle Üniversitesi Uzaktan Öğretim Faaliyetleri

DUZEM ONLİNE ÖĞRETİM PORTALINDA DİJİTAL İMKÂNLARLA UZAKTAN ÖĞRETİM ŞEKLİNDE YAPILAN DERSLER

Öğrenim Türü

Toplam Ders Sayısı

Uzaktan Yapılan Ders Sayısı

A Senkron Ders Sayısı

Ön Lisans

756

756

756

Lisans

4473

4300

4300

Yüksek Lisans

727

727

727

Doktora

497

497

497

Toplam

6453

6280

6280

 

ÜNİVERSİTEMİZ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİNDE CANLI OLARAK YAPILAN DERS SAYISI

Akademik Birim

Canlı Ders Sayısı

Tıp Fakültesi

31

İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı

16

Toplam

47

 

Sınav Uygulamaları

Ara Sınav

Online Öğretim Portalı üzerinden ödev-proje şeklinde yapılmasına karar verildi.

Dönem Sonu,

Bütünleme ve

Tek Ders Sınavı

Normalleşme durumu da göz önünde bulundurularak, yüz yüze durumu, ödev-proje veya online seçenekleri mayıs ayı içerisinde Üniversitemiz Senatosu tarafından kararlaştırılacaktır.

Tıp Fakültesi İntörn Eğitimi             

Teorik kısımları 8 Mayıs 1 Haziran 2020 tarihleri arasında uzaktan öğretim yöntemiyle, uygulamaları kısımları da 1 Haziran 10 Temmuz arasında uygulamalı olarak yapılacaktır.

 

Not: Covid-19 salgını süresince öğrencilerimize Üniversitemizin sosyal medya hesapları, ilgili duyuru platformları ve kısa mesaj servisiyle gerekli bilgilendirmeler zamanında yapılmıştır. Ayrıca, öğretim elemanları ve öğrenciler de kendi aralarında geliştirmiş oldukları iletişim kanalları ile süreçlerden haberdar olmuşlar ve öğrencilerimize bu yönde her türlü destek sunulmuştur.


Asenkron Faaliyetler

Tüm derslerin materyallerinin yüklenmesi ve öğrencilerle paylaşılması için Online Portal oluşturulmuş ve tüm öğretim elemanları tarafından materyal yüklenmesi sağlanmış ve öğrencilerin onlineportal.dicle.edu.tr linki üzerinden erişime açılmıştır.
Talep eden tüm öğretim elemanlarının dersleri LMS sistemi üzerinden kaydedilerek, linkleri oluşturulan online portal üzerinden öğrencilerin erişimine açılmıştır.


Sınavlar

Ara sınavlar: Dicle Üniversitesi senatosu tarafından alınan karar gereği ödev ve proje hazırlama şeklinde yapılmıştır. Bu amaçla Online Portal içerisinde ödev modülü oluşturulmuş ve öğretim elemanları ve öğrenci etkileşimi bu platform üzerinden başarılı bir şekilde sağlanmıştır.
Dönem Sonu ve Bütünleme Sınavları: Her iki sınavın da Online olarak yapılması planlanmaktadır. Sınavlar Online Portal içerisinde oluşturulan sınav modülü ve ihtiyaç halinde LMS üzerinden yapılacaktır.


Öğretim Elemanlarına Verilen Online Eğitimler

Portal içinde oluşturulan Uzaktan Öğretim ve Online Portal platformları kullanma ile ilgili yazılı, görsel yönergeler ve asenkron anlatımlar öğretim elemanları ile paylaşılmıştır.


Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme ve Destek Çalışmaları

Uzaktan Eğitim, Online Faaliyetler (materyal yükleme, ödevlendirme, sınavlar vs.) hakkındaki tüm bilgilendirmeler Üniversite web sayfasından, öğrenci otomasyonunun iletişim kanalları (mail, mesaj, duyuru vs.) üzerinden ve okul-sınıf temsilcileri ile birebir iletişim kurularak yapılmıştır.


Salgın Sonrasında Uzaktan Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Planlamalar ve Yeni Düşünceler

  • COVID-19 dönemi ve dünyanın geldiği süreç, bundan sonra uzaktan öğretimin çok daha işlevsel hale geleceğini göstermektedir. Bu amaçla 2011’den beri zaten devam eden uzaktan eğitim altyapısı güçlendirilmesi,
  • LMS sistemiyle ilgili planlamalar yapılarak kapasitenin arttırılması,
  • Senkron (canlı) ders sunum sayısının arttırılması amacıyla sunucuların sayı ve veri yollarının güçlendirilmesi,
  • Üniversitedeki öğretim elemanlarına dijitalleşme ve online eğitimle ilgili yeterlik kazandırmak amacıyla kurs, seminer ve derslerin verilmesi,
  • Ortak zorunlu dersler ve özellik itibariyle uzaktan eğitime uygun derslerin bu yolla verilmesi planlanmaktadır.
  • Online Sınavların bundan sonraki süreçte daha etkili kullanılacağı düşünülerek hem üniversitemiz hem bölge üniversitelerinin de hizmetine sunulacak bir sınav merkezi de orta vadede planlanmaktadır.