Yönetmelikler


           YÖNETMELİKLER

Eklenme Tarihi

Kategori

Başlık

Kitle

İndir

20.04.2015

Yönetmelikler

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Zorunlu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Öğrenci

İndir

12.05.2017

Yönetmelikler

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (YÖK)

Öğrenci

İndir

20.04.2015

Yönetmelikler

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Öğrenci

İndir

20.04.2015

Yönetmelikler

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Öğrenci

İndir

20.04.2015

Yönetmelikler

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Öğrenci

İndir

20.04.2015

Yönetmelikler

Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Öğrenci

İndir

20.04.2015

Yönetmelikler

Dicle Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Öğrenci

İndir

20.04.2015

Yönetmelikler

Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik

Öğrenci

İndir

 

             YÖNERGELER


Eklenme Tarihi

Kategori

Başlık

Kitle

İndir

13.06.2018

Yönergeler

Özel Öğrenci Yönergesi

Öğrenci

İndir

20.04.2015

Yönergeler

Öğrenci Konseyi Yönergesi

Öğrenci

İndir

20.04.2015

Yönergeler

Yandal Programı Yönergesi

Öğrenci

İndir

02.05.2017

Yönergeler

Öğrenci Toplulukları/Kulüpleri Yönergesi

Öğrenci

İndir

20.04.2015

Yönergeler

Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Öğrenci

İndir

23.06.2017

Yönergeler

Resim-iş Öğretmenliği Lisans Programı 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu

Öğrenci

İndir

20.04.2015

Yönergeler

Yabancı Uyruklu Öğrenci Yönergesi

Öğrenci

İndir

13.06.2018

Yönergeler

Uzmanlık Alan Dersi Uygulama Esasları

Öğrenci

İndir

20.04.2015

Yönergeler

Pedagojik Formasyon Yönergesi

Öğrenci

İndir

20.04.2015

Yönergeler

Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi

Öğrenci

İndir

12.05.2017

Yönergeler

Engelli Öğrenciler Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Öğrenci

İndir

20.04.2015

Yönergeler

Çift Anadal Programı Yönergesi

Öğrenci

İndir

20.04.2015

Yönergeler

Diploma Yönergesi

Öğrenci

İndir

 

                                USUL VE ESASLAR


Eklenme Tarihi

Kategori

Başlık

Kitle

İndir

12.05.2015

Usul ve Esaslar

Öğrenci Piknik Alanı Kullanma Taahhüt Formu

Öğrenci

İndir

26.05.2017

Usul ve Esaslar

Dicle Üniversitesi Öğrencilerinin Gerçekleştireceği Bilimsel ve Kültürel Gezi İle Etkinliklere Ait Uygulama Usul ve Esasları

Öğrenci

İndir

22.04.2015

Usul ve Esaslar

Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları

Öğrenci

İndir

20.04.2015

Usul ve Esaslar

Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları

Öğrenci

İndir