İç ve Dış Paydaşlar

İÇ PAYDAŞLAR

DIŞ PAYDAŞLAR

Öğrenciler

Akademik Personel

İdari Personel

Koordinatörlükler

Üniversite İdari Birimleri

Sürekli Eğitim Merkezi

Mezun Öğrenciler

Diyarbakır Valiliği

Diyarbakır Merkez İlçe Belediyeleri

Diyarbakırdaki Özel Eğitim Kurumları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK)

TÜBİTAK

Yükseköğretim Ulusal / Uluslararası Derecelendirme Kuruluşları

Diğer Üniversiteler

Milli Eğitim Bakanlığı

Adalet Bakanlığı (Cezaevleri)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı (Yazma Eserler Müdürlüğü, İl Halk Kütüphanesi, Arkeoloji Müze Müdürlüğü)

İçişleri Bakanlığı (AFAD)