Edebiyat Fakültesi Kalite Politikası

     Fakültemiz; misyon, vizyon amaç ve hedeflerini dikkate alarak, eğitim, araştırma ve toplumla etkileşim amacıyla verdiği tüm hizmetlerde kalite odaklı yönetim sistemini esas almakla beraber; tüm çalışanların sahiplendiği bu sistemin başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm paydaşların memnuniyetini sağlayarak,  düzenli ve gözden geçirmeye dayalı sürekli iyileştirme alışkanlığı ve kaynakların doğru, düzgün ve etkin kullanımını, teknolojiyi kullanarak personele ve öğrencilerimize daha hızlı hizmet sunmak, tüm öğrencilere ve paydaşlara eşit bir yaklaşımla onları desteklemek, personel ve öğrencilerimizin sürekli değişen ve gelişen ihtiyaçlarını karşılayarak daha etkili bir performans ve motivasyonu sağlayarak sürekli iyileştirmeyi planlamıştır.