Misyonumuz

        Edebiyat Fakültesi evrensel değerler ışığında eğitim-öğretim, araştırma-inceleme, proje ve alan çalışmaları yapan, ulusal kalkınmayı sağlamak amacıyla etkinlikler düzenleyen, toplumsal yaşamın çeşitli alanlarında görev alacak, eleştirel düşünebilen, sorgulayıcı, araştırmacı, değişime ve gelişime açık, üretken, yaratıcı, kendine güvenen bireyler yetiştiren; bilim, sanat, sosyal ve kültürel yaşama katkıda bulunan bir fakülte olmayı görev edinmiştir.