İdari Personel Bilgisi


EDEBİYAT FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL BİLGİSİ

Fakülte Sekreteri   

1

Hizmetli 

2

Sürekli İşçi   

5

Büro Memuru 

1

Genel İdare Hizmetleri (Memur) 

10