Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Yönetim

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Sait YÜCEL


Anabilim Dalı Başkanları

a)      Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Kemal ÖZGEN

b)      Fizik Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Selahattin GÖNEN

c)       Kimya Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Giray TOPAL

d)      Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı 

Prof. Dr. Şennur KETANİ

e)      Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Sait YÜCEL