Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Tarihce

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, ....... yılında kurulmuştur. 1998 yılında eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde bölümün ismi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü olarak düzenlenmiştir. 1998-2013 eğitim-öğretim yılları arasında 5 yıl olan öğretim süresi, 2014 yılından sonra 4 yıl olarak düzenlenmiştir.  2016 yılından itibaren ise Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.