Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Akademik Personel

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

Birol OTLUDİL

birolotludil@dicle.edu.tr

8867

Prof. Dr.

Saffet ELÇİ

selci@dicle.edu.tr

8866

Prof. Dr.

Şennur KETANİ (ABD Başkanı)

ketani.sennur@gmail.com

8865

Prof. Dr.

Rıfat EFE

rifatefe@dicle.edu.tr

8859

Prof. Dr.

İbrahim Ümit YAPICI

uyapici@dicle.edu.tr

8907

Doç. Dr.

Murat HEVEDANLI

murathevedanli@dicle.edu.tr

8863

Doç. Dr.

Sadreddin TUSUN

sadreddint@gmail.com

8843

Dr. Öğr. Üyesi

Hüseyin Hakan İNCE

hakanince@dicle.edu.tr

8876

 

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

Sait YÜCEL (Bölüm BaşkanıABD Başkanı)

syucel@dicle.edu.tr

8888

Prof. Dr.

Mehmet DOĞRU

mdogru@dicle.edu.tr

8895

Prof. Dr.

Yalçın TONBUL

ytonbul@dicle.edu.tr

8894

Prof. Dr.

Reyhan Gül GÜVEN

rgguven@dicle.edu.tr

8886

Prof. Dr.

Remziye GÜZEL

remziye.guzel@dicle.edu.tr

8951

Prof. Dr.

Gülbahar AKKAYA SAYGILI

gulbahar.akkaya@dicle.edu.tr

8911

Doç. Dr.

Hülya ASLAN EFE

hulyaefe@dicle.edu.tr

8872

Doç. Dr.

Cihat DEMİR

cdemir@dicle.edu.tr

8884

Doç. Dr.

Kerem SÜTÇÜ

keremsutcu@Windosliwe.com

8956

Doç. Dr.

Medeni AYKUT

medeni.aykut@dicle.edu.tr

8885

Dr. Öğr. Üyesi

Duygu BİLEN

dbk1976@gmail.com

8914

Dr. Öğr. Üyesi

Mustafa Fatih GENİŞEL

mfgenisel@dicle.edu.tr

8912

Dr. Öğr. Üyesi

Gonca ÇAKMAK

goncacakmak82@hotmail.com

8864

Arş. Gör. Dr.

Nurcan KELEŞ

nurcan.keles@dicle.edu.tr

8845

Öğr. Gör.

Nametullah SÜER

namet@dicle.edu.tr

8873

 

Fizik Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

Selahattin GÖNEN (ABD Başkanı)

sgonen@dicle.edu.tr

8819

Prof. Dr.

Abdulkadir MASKAN

akmaskan@dicle.edu.tr

8905

Prof. Dr.

Kemal AKKILIÇ

kakkilic@dicle.edu.tr

8821

Prof. Dr.

Mehmet Halim BAŞKAN

hbaskan@dicle.edu.tr

8945

Doç. Dr.

Işık Yeşim ERDAMAR

ydicle@dicle.edu.tr

8820

Doç. Dr.

Medine BARAN TÜRKAN

medinebaran@dicle.edu.tr

8937

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet Tahir KAVAK

mtkavak@dicle.edu.tr

8877

 

Kimya Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

Giray TOPAL (ABD Başkanı)

gtopal@dicle.edu.tr

8921

Prof. Dr.

Fuat GÜZEL

fguzel@dicle.edu.tr

8910

Prof. Dr.

Hayrullah YILMAZ

hyilmaz@dicle.edu.tr

8913

Prof. Dr.

İlhan UZUN

iuzun@dicle.edu.tr

8917

Prof. Dr.

Bilsen TURAL

btural@dicle.edu.tr

8915

Prof. Dr.

Servet TURAL

stural@dicle.edu.tr

8916

Prof. Dr.

İbrahim AZİZ YAĞAN

yagan@dicle.edu.tr

8918

 

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

Kemal ÖZGEN (ABD Başkanı)

ozgenkemal@gmail.com

8993

Prof. Dr.

Tamer KUTLUCA

tkutluca@hotmail.com

8881

Prof. Dr.

Erhan PİŞKİN

episkin@dicle.edu.tr

8902

Prof. Dr.

Yılmaz GÜNDÜZALP

ygunduzalp@dicle.edu.tr

8984

Doç. Dr.

Halis YILMAZ

halisyilmaz@dicle.edu.tr

8897

Doç. Dr.

Yılmaz ZENGİN

yilmazzengin@outlook.com

8980

Doç. Dr.

Mustafa İLHAN

mustafailhan21@gmail.com

8861

Doç. Dr.

Mehmet AYDIN

mehaydin2008@gmail.com

8982

Doç. Dr.

Neşe DOKUMACI SÜTÇÜ

nese_dokumaci01@hotmail.com

8957

Doç. Dr.

Ahmet ÖTELEŞ

aoteles@dicle.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Yasin KAYA

ykaya@dicle.edu.tr

8955

Dr. Öğr. Üyesi

Ali İhsan MUT

aliihsanmut@gmail.com

8981

Dr. Öğr. Üyesi

Veysel BUTAKIN

vbutakin@dicle.edu.tr

8948

Dr. Öğr. Üyesi

Tuğba ÖRNEK

tugbanergiz@homail.com

8845

Arş. Gör. Dr.

İsmail KESKİN

iskeskin@ymail.com

8845

Öğr. Gör.

Muhammed Faysal AKIN

akinff@dicle.edu.tr

8873

Arş. Gör.

Mustafa Özgür KELEŞ

mokeles@dicle.edu.tr

8892