Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğrenci Değişim Programları

  1. Erasmus

  Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007-2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında yükseköğretim alanında sağlanan hibe destekleri 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında da devam etmektedir.

  Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır.

  Yükseköğretim alanına özel olarak ise, yükseköğretimde kaliteyi artırmayı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 

   Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (Key Action 1, KA1) altında yer alan bu faaliyet ile yükseköğretim öğrenci ve personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, yükseköğrenimine devam eden kişilerin yurtdışı eğitim fırsatlarını arttırmaya, eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmaya; yükseköğretim personelinin ise, iş pratiği bilgisi elde etme veya pedagojik becerilerini artırmaya yönelik olarak aşağıdaki faaliyetler desteklenmektedir:

  • Öğrenci Hareketliliği: Üniversite öğrencilerinin yurtdışında bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmeleri veya yurtdışında bir şirkette veya herhangi bir kurum/kuruluşta staj yapmaları
  • Personel Hareketliliği: Yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin veya işletmelerde görevli bir personelin yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine veya yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari tüm personelinin yurtdışında bir kuruluşta mesleki gelişimlerine yönelik bir kursa/eğitime katılmaları (konferanslar hariç) ya da işbaşı eğitimi/izleme yapmaları.

  Üniversitemizin Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji alanlarında anlaşmalı olduğu yükseköğretim kurumları aşağıda verilmiştir.

   

  Bölüm

  Ülke

  Kurum

  Kontenjan

  Kimya

  Almanya

  Martin Luther Universitat Halle Wittenberg

  3

  İsveç

  University of Gothenburg

  3

  İtalya

  University of Firenze

  2

  Polonya

  Koszalin University of Technology

  2

  Portekiz

  Polytechnic Institute of Bragança

  2

  Romanya

  Ovidius University of Constanta

  2

  Fransa

  Universite Pierre et Marie Curie

  1

  Romanya

  University of Babeş Bolyai

  3

  Fizik

  Romanya

  Ovidius University of Constanta

  2

  İngiltere

  Durham University

  2

  Matematik

  Polonya

  Pomeranian University in Slupsk

  3

  Romanya

  Ovidius University of Constanta

  2

  İngiltere

  Liverpool University

  0

  Romanya

  Universita din Craiova

  2

  Romanya

  University of Alba Iulia

  3

  Biyoloji

  Romanya

  Ovidius University of Constanta

  2

  Portekiz

  Polytechnic Institute of Bragança

  2

  Romanya

  Alexandru Ioan Cuze University

  3

   

   

  Bölümümüz anabilim dallarının Erasmus koordinatörleri aşağıda verilmiştir.

  Anabilim dalı

  Görev

  Adı Soyadı

  Mail

  Tel:

  Matematik Eğitimi ABD

  Koordinatör

  Doç. Dr. Kemal ÖZGEN

  ozgenkemal@gmail.com

  8993

  Koordinatör Yardımcısı


  Kimya Eğitimi ABD

  Koordinatör

  Doç. Dr. İ. Aziz YAĞAN

  yagan@dicle.edu.tr

  8918

  Koordinatör Yardımcısı


  Fizik Eğitimi ABD

  Koordinatör

  Yrd. Doç. Dr. Medine BARAN TÜRKAN

  medinebaran@dicle.edu.tr

  8820

  Koordinatör Yardımcısı


  Fen Bilgisi Eğitimi ABD


   

  Koordinatör Yardımcısı


  Biyoloji Eğitimi ABD

  Koordinatör

  Doç. Dr. Rıfat EFE

  rifatefe@dicle.edu.tr

  8861

  Koordinatör Yardımcısı


   

   

   

   2. Farabi

    

   Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

   Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

    

   Üniversitemizin anlaşmalı olduğu üniversite listesine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

   http://www.dicle.edu.tr/farabi-degisim-programi-anlasmalarimiz

   Adres : Farabi Koordinasyon Ofisi Yabancı Diller Yüksekokulu

   kat : 3 21280 / DİYARBAKIR

   Tel : 0(412) 241 10 00 Dahili : 2259 - 8028

   Fax : 0(412) 248 82 98

   E-mail : farabi@dicle.edu.tr

    

    3. Mevlana

    Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır. Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler. *2014-2015 akademik yılında Erasmus Programı’na dâhil ülkelerdeki yükseköğretim kurumları Mevlana Değişim Programı’nın kapsamı dışında tutulmuştur.

    Mevlana değişim programı kitapçığına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

    http://www.yok.gov.tr/documents/757816/1380059/Mevlana-Kitapcik-Yeni_08.06.2015_%C4%B0statistiksiz.pdf/13a2eeb0-efbd-4815-b755-56f3f8990d9e

    Üniversitemiz Mevlana koordinatörlüğüne aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşılabilir.


    Adres: Dicle Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kat:4

    Diyarbakır

    Tel: +90 (0412) 248 84 52