Görev Tanımlamaları


Dosya Ekleri

Açıklamaİndir
Ergani Meslek Yüksek Okulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Görev İş Yetki ve Sorumluluklarıİndir
Ergani Meslek Yüksekokulu Bölüm Başkanlıklarıİndir
Ergani Meslek Yüksekokulu Bölüm Sekreterlikleriİndir
Ergani Meslek Yüksekokulu Koruma ve Güvenlik Birimiİndir
Ergani Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimi Memurİndir
Ergani Meslek Yüksekokulu Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimİndir
Ergani Meslek Yüksekokulu Teknik Hizmetler Birimi Tekniker Teknisyenİndir
Ergani Meslek Yüksekokulu Yardımcı Hizmetler Birimi Hizmetliİndir
Ergani Meslek Yüksekokulu Banko Hizmeti ( Hizmet Binası Girişi)İndir
Ergani Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Komisyonuİndir
Ergani Meslek Yüksekokulu Müdürİndir
Ergani Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (Eğitim Hizmetleri)İndir
Ergani Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı(İdari ve Mali İşler)İndir
Ergani Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlileriİndir
Ergani Meslek Yüksekokulu Özel Kalemİndir
Ergani Meslek Yüksekokulu Personel İşleri Birimi Memurİndir
Ergani Meslek Yüksekokulu Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesiİndir
Ergani Meslek Yüksekokulu Staj Komisyonuİndir
Ergani Meslek Yüksekokulu Tahakkuk ve Satın Alma İşlemleri Yetkili Memurİndir
Ergani Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kuruluİndir
Ergani Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Sekreteriİndir