Yönetim KuruluUnvan

Adı-Soyadı

Görevi

Prof. Dr.

Mehmet Halim BAŞKAN

Başkan

Doç. Dr.

Mustafa BEYBUR

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Ozan KAYMAK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Ece Halime NAZLI

Üye

Öğr. Gör.

Mustafa Kader ALTAN

Üye

Öğr. Gör.

Murat EKİN

Üye

Yüksekokul Sekreteri

İmran AKMEŞE

Raportör