TarihçeYüksekokulumuz 1993-1994 öğretim yılında “Turizm ve Otelcilik” bölümüyle eğitim ve öğretime başladı. Bir yıl sonra “Büro Yönetimi ve Sekreterlik” bölümü açıldı. 2007-2008 öğretim yılında “Turizm ve Otel İşletmeciliği” bölümü Diyarbakır Meslek Yüksekokuluna taşındı. Eksilen bölüm yerine aynı eğitim ve öğretim yılında “İşletme Yönetimi” ile “Bankacılık ve Sigortacılık” bölümleri açıldı. Halen yüksekokulumuz Diyarbakır ili Çermik ilçesinde 3 bölüm ve 200 kadar öğrenciyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Bankacılık ve Sigortacılık sektöründe gerek bölgesel gerekse de ulusal düzeyde büyümenin var olması, mezun olan veya olacak öğrencilerimizin istihdam olanaklarını artırıcı bir etki yaratmaktadır. KOBİ niteliğinde açılan ve sayısı gün geçtikçe artan işletmeler için orta düzey yönetici ve yardımcı personel ihtiyacı artmakta ve bu durum Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümü öğrencilerimizin iş sahibi olma şanlarını arttırıcı bir etki yaratmaktadır. Ayrıca kamu sektöründe personel ihtiyacı karşılayacak niteliğe sahip olan mezunlarımız KPSS atamalarında devlet kadrolarına yerleşmekte ve istihdam edilmektedirler.