Misyon

       

       

İşletmecilik Programının misyonu, sektörün ve öğrencilerimizin beklentileri doğrultusunda en yüksek standartta eğitim vererek öğrencilerimizi yarınlara hazırlamaktır. İşletmecilik Önlisans programları sektörde projeleri üretecek ve pratiğe geçirecek lider ve ara eleman yetiştirmekte ve onları iş hayatının temel taşları olabilecek düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır.

Bankacılık ve Sigortacılık Programının misyonu, çok hızlı gelişen bu sektörde yüksek verimle çalışabilecek yetişmiş elemanlar eğitmektir. Yakın bir geçmişe kadar bu sektöre yönelik Yüksek Öğretim programları mevcut değilken finans ve sigorta sektörünün yaygınlaşma hızı bu alandaki eleman eksikliğini bariz bir şekilde ortaya koymuştur. Bu eksikliği gidermek bizim gibi eğitim kurumlarının asli görevidir. Bu bilinçle öğrencilerimizi eğitiyoruz.

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programının misyonu, Kamu ve Özel Kesim için bilgi ve becerisi yüksek eleman yetiştirmektir.

Günümüzde sahada çalışacak elemanlar  kadar büro hizmetlerinde çalışacak personelin de çok iyi donanımlı ve güncel teknik ve idari bilgiye sahip olması gerektiğini biliyoruz. Bu nedenle öğrencilerimizi daha iyi yetiştirmek için eğitim kalitemizi her geçen gün daha da yükseltiyoruz.

Yüksekokulumuzun misyonu, “Kalitede Zirveye Tırmanış” vizyonu ile paraleldir. Okulumuzun misyonu eğitimde mükemmeli yakalamaktır