Yazılım Geliştirme ve Web Uygulamaları Birimi

Web Birimi Görev ve Sorumlulukları


Dicle Üniversitesi Bilgi işlem Daire Başkanlığı Güvenlik Web Birimi; Dicle Üniversitesi kampüs alanında hizmet vermekte olan tüm birimlere ilişkin web sayfası tasarım, akademik web yönetim ve destek işlerini yürütmektedir.


Görev ve Sorumluluk Alanları;


• Üniversite ana web sayfası tasarımı, yazılımı ve yönetimi
• BİM talep sisteminin yönetimi
• Akademik web uygulamasının yönetimi