IP Santral Birimi

IP Santral Birimi Görev ve Sorumlulukları

Dicle Üniversitesi bünyesinde mevcut olan IP Santralin işletilmesi, arızalarının giderilmesi, yeni telefonların tanıtılması, numara tahsisinin yapılması ve bu işlerin yürütülmesi aşamasında oluşabilecek her türlü arızanın ıslahı ile ihtiyaç halinde proje oluşturulması ve bunların tatbiki işlerini yürütmektedir.


Görev ve Sorumluluk Alanları;

  • Call Manager sistemin yönetilmesi.

  • Voice Mail sisteminin yönetilmesi

  • Gateway cihazının yönetilmesi ve route işlerininyapılması

  • IP Telefonların call manager’a tanıtılması venumara tahsisi işlerinin yapılması

  • Oluşabilecek her türlü arızanın ıslah edilmesi

  • İhtiyaca binaen gerekli planlama ve projelerin hazırlanması,