Güvenlik Kamera Birimi

Güvenlik Kamera Sistemleri Birimi Görev ve Sorumlulukları

Dicle Üniversitesi Bilgi işlem Daire Başkanlığı Güvenlik Kamera Sistemleri Birimi; Dicle Üniversitesi kampüs alanında ve ilçelerde bulunan Meslek Yüksekokullarında hizmet ve destek vermekledir.

Görev ve Sorumluluk Alanları;

 • Dicle üniversitesinde yeni yapılan / eski binalara takılması planlanan kameralar için gerekli fizibilite çalışmalarının yapılması, gerek ağ ve gerekse yapı projesinde kamera lokasyonlarının en verimli olacak şekilde belirlenmesi. Uygulama aşamasında kontrolörlüğün üstlenilmesi, işin eksiksiz teslim alınması ve sistemlerin takip altına alınması
 • Lokasyonlara montajı yapılan güvenlik kameraların izleme ve kayıt sistemine entegre edilmesi
 • Birim sorumluluğunda olan her türlü arızaya ani müdahale
 • Güvenlik noktalarına görüntü izleme ve çıkabilecek bağlantı sorunlarını giderme desteği
 • Güvenlik personellerinin görüntü izleme sistemleri hakkında eğitilmesi
 • Olabilecek olay ve/veya özel durumlarda (hırsızlık, kaza vs.) ilgili birimlere görüntü kaydının sağlanması
 • Rutin olarak; Kamera Serverları, kamera, kamera ve görüntü izleme sistemlerinin bakım ve güncellemesi
 • İhtiyaç duyulması halinde güvenlik zafiyeti olduğuna kanaat edilen ekstra lokasyonlara gerekli altyapı kurularak kamera montajının yapılması.
 •  Daha iyi, güncel ve kaliteli bir hizmet sunabilmek için gerek mevcut server, kamera, software gerekse de daha ileri teknolojiye sahip olan sistem, donanım ve konfigürasyonlar için araştırma ve geliştirme yapılması.
 • Gerek şimdi çalışan gerekse daha sonra birimde çalışan/çalışacak personellerin eğitimi için faydalı olacak güncel bilgiler toplanıp derlenerek eğitim fasikülleri oluşturmak.
 • Gerekli eğitimlerin düzenlenip, bu eğitimlerin personellere verilmesini sağlamak.
 • Üniversitede kullanılmak üzere alımı planlanan kamera ihtiyacı için en iyisini tespit etmek için araştırma ve demo çalışmaları yapmak/düzenlemek.
 • Gerektiğinde enerji sistemlerinde çalışma yapıp daha iyi hizmet almayı sağlamak