Elektronik İmza (E-İmza) Yönetim ve Destek Birimi

Elektronik İmza (E-İmza) Yönetim ve Destek Birimi:

 

Dicle Üniversitesi; 15 Ocak 2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre, yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılar'ın vereceği güvenli elektronik imza hizmeti ile bilgisayarda veya elektronik ortamda gerçekleştirilen onay işlemlerine hukuki dayanak kazandırır ve kâğıdı ortadan kaldırır. Onay amaçlı irade beyanında bulunmak isteyen kişi, kurumunun elektronik evrak akış sisteminde, web üzerinden sunulan hizmetlerde ya da e-devlet hizmetlerinde elektronik imza kullanabilir.

 

Görev ve Sorumluluk Alanları;

  • Nitelikli Elektronik Sertifika (E-İmza) ilk alım, yenileme, kayıp çalıntı ve ürün arızalanması ile ilgili başvurularının alınması
  • Nitelikli Elektronik Sertifika (E-İmza) başvurularının dijital ortamda TÜBİTAK a bildirilmesi
  • Nitelikli Elektronik Sertifika (E-İmza) ile ilgili olarak Dicle Üniversitesi-TÜBİTAK arasında gerekli yazışmaların yapılması
  • Nitelikli Elektronik Sertifika (E-İmza) şifre yenileme, bloke kaldırma, sertifika iptali işlemleri

Görevli Personeller;

  1. Fırat YANIK (Rektörlük Evrak Kayıt Birimi) -Dahili No: 2223 

  2. M. Emin ÇALİ (Rektörlük Bilgi İşlem Daire Bşk.) -Dahili No: 2022