History-old

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakülte sinin bir bölümü olarak Eğitim ve Öğretimini yapan Yüksekokulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı ’nın 1996 tarihli ve 022315 sayılı yazısı üzerine 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı kanuna ek 30.madde sine göre Bakanlar kurulunca 14.10.1996 tarihinde Yüksekokula dönüştürülmüştür. Yüksekokulumuz, Beden Eğitimi ve Spor, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümleri nden oluşmaktadır.

Eğitim ve Öğretimini 7 derslik , Spor adasında bulunan 1 Futbol sahası , Tartan Atletizm pisti , Kapalı tenis kortu , 2 Açık Hava Basketbol sahası ile Olimpik Açık ve Kapalı yüzme havuzu nda sürdürmektedir. Yüksekokulumuz eğitim-öğretim süresi bütün bölümlerde 8 yarıyıl olup, öğretim dili Türkçedir. Yüksekokulumuz ülkemiz ve bölgemizin Spor ihtiyaçlarını karşılamak üzere Beden Eğitimi öğretmeni , Antrenör ve Spor Yöneticiliği nden mezun olup, spor eğitim uzmanı olacak bireyler yetiştirmektedir.

Kuruluş tarihinden itibaren hizmet veren Müdürlerimiz;

  • Prof.Dr.M.Salih ÇELİK (1998-2000)
  • Prof.Dr.Cengizhan ÖZBAY (2000-2008)
  • Prof.Dr.Hüseyin BÜYÜKBAYRAM (2008-2015)
  • Dr.Öğr.Üyesi Zafer AKTÜRK (2015-2020)
  • Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Nasip ÖZALTAŞ (2020-....) 


Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 5 Dr.Öğr.Üyesi , 13 Öğretim Görevlisi , 1 Araştırma Görevlisi ve 19 İdari personel le faaliyetini sürdürmektedir. Kurulduğu günden bu yana binlerce öğrenciyi mezun vermiş olan Yüksekokulumuz, 2019-2020 , Eğitim-Öğretim yılında mevcut 908 öğrencisiyle çalışmalarına devam etmektedir.