Zorunlu Öğrenci Stajı

STAJIN UYGULAMA ADIMLARI VE TARİHLERİ

 

I.         Grupta Yapacaklar

Başlangıç: 01.07.2024-Bitiş: 12.07.2024

 

II.  Grupta Yapacaklar

Başlangıç: 22.07.2024-Bitiş: 31.08.2024

 

III.  Grupta Yapacaklar

Başlangıç: 05.08.2024-Bitiş: 16.09.2024

 

Stajın Amacı; öğrencinin öğrenim gördüğü lisans programı ile ilgili olarak yurtiçi-yurtdışı kamu ve özel kurumlara ait işyerleri ile Yüksek Öğretim Kurumlarının ilgili birimlerinde yürütülen çeşitli çalışmalara katılarak uygulama alanında bilgi ve becerilerini geliştirmek, mesleki görgülerini arttırmak ve pratik tecrübe kazanmasını sağlamaktır.

Adım 1: Öğrenci staj yapacağı işyerine “ÖDB-FRM-431 DÜ Staj Kurum Başvuru Dilekçesi” ile başvurur. Staj başvurusu kabul edilen öğrenci,

 

Adım 2: Öğrenci staj yapacağı işyeri ile anlaştıktan sonra “ÖDB-FRM-431 DÜ Staj Kurum Başvuru Dilekçesinin bir örneği”, “ÖDB-FRM-429 DÜ Staj Kurum Bildirimi Dilekçesi”, “ÖDB-FRM-428 DÜ İşyeri Tanıtım ve Staj Kabul Formu”, “ÖDB-FRM-167 DÜ Zorunlu Staj Başvuru Formu” nu doldurarak “Kimlik Fotokopisi ve 1 Adet Fotoğraf” ile Bölüm Sekreterliğine stajın başlayacağı talihten en geç 10 gün önce başvurur.

NOT: Apron Kartı talebinde bulunacak öğrenciler yukarda belirtilen formlarla beraber taleplerine ilişkin dilekçe ile Bölüm Sekreterliğine başvurmalıdır.

*ÖDB-FRM-167 DÜ Zorunlu Staj Başvuru Formunda bulunan Staj Komisyonu kısmı, söz konusu komisyona belge tesliminden önce onaylatılmalıdır.

*Tüm Formlara Staj yapılan firma/kurum kaşesi vurulmalı ve formlar yetkili tarafından imzalanmalıdır. (ÖDB-FRM-429 DÜ Staj Kurum Bildirimi Dilekçesi hariç.)

 

Adım 3: Öğrenci staja başlamadan en erken 3 gün önce ÖDB-FRM-167 DÜ Zorunlu Staj Başvuru Formu” (Okul Tarafından Onaylı Hali) ile okul tarafından verilecek olan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi” ni okuldan alarak staj yapacağı işyerine teslim eder.

 

Adım 4: Öğrenci stajını bitirdikten sonra işyerinin öğrenci hakkında görüşlerini ifade eden “ÖDB-FRM-168 DÜ Staj Sicil Formu” ve ÖDB-FRM-433 DÜ Staj Sonuç Belgesi Formunu staj bittikten en geç 10 gün sonra okula teslim eder. (Formlar kapalı zarf halinde okula teslim edilecektir. Aksi taktirde staj geçersiz sayılır.) Staj Sonuç Belgesi gelmeyen veya belirtilen tarihten sonra gelenlerin stajı kabul edilmeyecektir.

 

Adım 5: Öğrenci 30 günlük stajı ile ilgili yazmış olduğu “Staj Defteri’ni okulların açıldığı ilk hafta Bölüm Sekreterliğine teslim eder.

 

·         Staj Komisyonunca belirlenen tarih ve yerde staja başlamayan veya başlamayacağını önceden bildiren öğrenci, o dönem staj yapmaktan vazgeçmiş sayılır.

 

·         Stajını daha sonra yapmak isteyen öğrencilerin, Staj erteleme dilekçesi (ÖDB-FRM-430 DÜ Staj Erteleme Dilekçesi) ile Bölüm Sekreterliğine başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

·         Stajını daha önce yapmış olan öğrencilerin, staj muafiyet dilekçesi (ÖDB-FRM-432 DÜ Staj Muafiyet Dilekçesi Formu) ve staj yaptığını gösterir belgeyle Bölüm Sekreterliğine başvuru yapmaları gerekmektedir.


Dosya Ekleri

Açıklamaİndir
D.Ü SHYO Staj Defteriİndir
D.Ü SHYO Staj Yönergesiİndir
ÖDB-FRM-167 DÜ Zorunlu Staj Başvuru Formuİndir
ÖDB-FRM-168 DÜ Staj Sicil Formuİndir
ÖDB-FRM-428 DÜ İşyeri Tanıtım ve Staj Kabul Formuİndir
ÖDB-FRM-429 DÜ Staj Kurum Bildirimi Dilekçesiİndir
ÖDB-FRM-430 DÜ Staj Erteleme Dilekçesiİndir
ÖDB-FRM-431 DÜ Staj Kurum Başvuru Dilekçesiİndir
ÖDB-FRM-432 DÜ Staj Muafiyet Dilekçesi Formuİndir
ÖDB-FRM-433 DÜ Staj Sonuç Belgesi Formuİndir
STAJ UYGULAMA ADIMLARI-TARİHLERİ DUYURU METNİİndir