Akademik Kadro

ADI-SOYADI

 

ÜNVANI

 

İLETİŞİM

 

Prof. Dr. Vedat Veli ÇAY

Prof.

8423

vcay@dicle.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fatih KOÇYİĞİT

Öğretim Üyesi

8425

fatih.kocyigit@dicle.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kadri AKYÜZ

Öğretim Üyesi

8428

mkadri.akyuz@dicle.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Bahri Baran KOÇAK

Bölüm Başkanı

8426

bahribaran.kocak@dicle.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fatih YÜRÜK

Öğretim Üyesi

8430

Öğr. Gör. Mehmet YILDIRIM

Öğretim Görevlisi

8431

mehmet.yildirim@dicle.edu.tr

Öğr. Gör. Yasin ERKOÇAK

Öğretim Görevlisi

8427

yasinerkocak@dicle.edu.tr

Ar. Gör. Dr. Veysi ASKER

Araştırma Görevlisi Dr.

veysi.asker@dicle.edu.tr

Ar. Gör. Şahap AKAN (35. Madde Görevli)

Araştırma Görevlisi

-

Ar. Gör. Eşref ÇAKIR (35. Madde Görevlendirme)

Araştırma Görevlisi

-