Havacılık Yönetimi Bölümü

HAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Havacılık Yönetimi Bölümü Havaalanlarında ve havayolu şirketlerinde çalışacak olan geleceğin yöneticilerini yetiştirmek amacı ile 2018 yılından itibaren lisans eğitimi vermektedir. Hava ve havacılık yönetimi temel bilgisine sahip mezunlar yetiştiren bölümde işletme dersleri ve temel havacılık dersleri eşgüdümlü verilmektedir. Sektörden gelen talep doğrultusunda eğitim kursları yürütmektedir. Bölümün iş dünyası ile kurmuş olduğu yakın iş birlikleri öğrencilerin mezuniyet öncesi iş hayatı ile tanışmasına fırsat yaratmaktadır.

Öğrencilerin mezun olabilmesi için bir bitirme projesi de dahil olmak üzere 240 AKTS’lik ders yükünü başarı ile tamamlamaları (4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmaları şartıyla) ve 30 işgünü süren bir staj yapmaları gerekmektedir.

Mezunlarımız çoğunlukla havayolu şirketlerinde, havaalanı işleticisi kuruluşlarda, yer hizmeti şirketlerinde, bakım kuruluşlarında, havacılık eğitim kurumlarında ve diğer havacılık ile ilgili kurumlarda çalışabilmektedir. Programın kazandırdığı genel yönetim becerisi ve operasyonel uzmanlık bilgisi sayesinde, mezunlar havacılığın her alanında iş bulabilmektedirler.

Bölüm Mezunlarının İş İmkânları

Küreselleşme, teknoloji ve iletişimin dönüştürdüğü dünyada havacılık sektörü hızlı bir değişim ve gelişim sürecine girmiştir. Bu süreçte havayolu taşımacılığının ulaşım sektörü içindeki payı düzenli olarak artmıştır. Havayolu taşımacılığında son 20 yılda yapılan düzenlemelerle sektöre hizmet veren işletme ve kuruluşların etkinliği ve pazar payı artmış ve 33 milyonluk bir istihdam ve 1.8 trilyon dolarlık bir ciroya ulaşılmıştır. Ekonomik göstergelere göre havacılık sektöründe istihdam ve büyüme rakamlarının artmaya devam edeceği değerlendirilmektedir.

Son yıllarda, sivil hava ulaşım faaliyetleri ülkemizde de hızla gelişmekte, diğer ulaşım sektörleri içindeki önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Yolcu sayısı itibariyle dünyada, son on yılda, yıllık ortalama %5’e yakın artış yaşanırken, ülkemizde dünya ortalamalarının çok üzerinde, artış oranı olduğu belirtilmektedir. Türkiye, sivil havacılık sektörü sadece yolcu-yük taşımacılığında değil, havalimanı ve terminal işletmeciliği ile hava aracı bakım, üretim ve modernizasyon hizmetlerinde de bölgesel merkez konumuna yerleşmektedir.

Havacılık Yönetimi Bölümü’nde eğitim-öğretim hedefimiz, sivil hava ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren hava alanı ve terminal işletmeleri, yer hizmetleri kuruluşları ve hava yolları ile diğer havacılık işletmelerine yönelik olarak, yabancı dil bilen, ileri teknoloji bilgisine sahip, kendini sürekli yenileyebilen, bu alanlarda günümüzdeki ve gelecekteki gereksinimleri karşılayabilecek bilgi ve beceriye sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde görev yapabilecek yönetici adayı elemanlar yetiştirmektir.

Amacı: Havacılık sektörü içindeki şirketlerin, özel ve devlet kuruluşlarının, hava ulaştırması işletmeciliği konularında duyduğu yetişmiş insan gücü ihtiyacını sunduğu akademik programlar aracılığı ile karşılamak ve havacılık sisteminin yapısını ve diğer sektörler ile ilişkilerini analiz edebilen, havacılık sektörü ile ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemelere ve uygulamalara hâkim,  yönetici pozisyonunun gerektirdiği yönetim ve işletme bilgisinin yanı sıra havacılık altyapısı ile tam donanımlı, liderlik, yaratıcılık, iletişim, grup çalışması ve problem çözme becerileri gelişmiş, ilgili sektör kuruluşları ile öğrenimi esnasında sürekli etkileşim halinde bulunarak, iş dünyasını yakından tanıma olanağına sahip, bilgi teknolojilerini en iyi düzeyde kullanabilen öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Sivil havacılık sektöründeki devlet ve özel kuruluşların havacılık yönetimi ve işletmeciliği konularında ihtiyaç duyduğu, uluslararası gereklilikler göz önüne alınarak ileri seviyede bilgi ve beceriye sahip, nitelikli personel yetiştirilmektedir. Matematik, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bilgisayar Teknolojileri, Yabancı Dil gibi temel dersler; Genel İşletme, Genel İktisat, Genel Muhasebe, Finansal Yönetim, Pazarlama İlkeleri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Lojistik Yönetimi gibi işletme yönetimi kuramsal dersleri ve Hava Taşımacılığı, Hava Yolu Yönetimi, Havaalanı Yönetimi, Harekât Performans, Havacılık Emniyeti ve Güvenliği, Yer Hizmetleri, Yolcu Hizmetleri, Hava Kargo ve Tehlikeli Maddeler gibi mesleki dersler Havacılık Yönetimi Bölümü programında yer almaktadır. Havacılık Yönetimi Bölümü'ne yetmiş öğrenci alınmaktadır. Bölümde dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Mezunlar havayolu işletmeleri, havaalanları, havaalanı yer hizmetleri, ikram ve kargo işletmeleri ile diğer havacılık kuruluşlarında çalışmaktadır.

İstihdam Olanakları: Mezun olan öğrenciler; Türk Hava Yolları, özel havayolu işletmeleri, havaalanları, yer hizmeti işletmeleri, ikram, kargo ve lojistik işletmeleri ile diğer havacılık kuruluşlarında ayrıca Ulaştırma Bakanlığı, SHGM, DHMİ, Hava Kuvvetleri Komutanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilecekler ve sektörün ana işletmelerinde orta düzey yönetici ya da ara eleman olarak görev alabileceklerdir.