Yönetim Kurulu

YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Vedat ORUÇ (Müdür-Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Bahri Baran KOÇAK (Müdür Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fatih YÜRÜK (Müdür Yardımcısı)

Prof. Dr. Vedat Veli ÇAY (Uçak Bakım ve Onarım Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Fatih KOÇYİĞİT

Doç. Dr. Mehmet Kadri AKYÜZ

Kemal YOLDAŞ (Yüksekokul Sekreteri-Raportör)