Birim Kalite Komisyonu

Birim Kalite Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fatih YÜRÜK (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Veysi ASKER (Üye)
Öğr. Gör. Mehmet YILDIRIM (Üye)
Yüksekokul Sekreteri Kemal YOLDAŞ (Üye)

Öğrenci Temsilcisi
Azad ALTAY

Uluslararası Öğrenci Temsilcisi
Ahmet KANNAS