İdari Kadro

Kemal YOLDAŞ Yüksekokul Sekreteri (8429)

Betül ONAT Özel Kalem- Havacılık Yönetimi Bölüm Sekreteri (8421)

Ercan GÜNGÖR Personel İşleri-Yazı İşleri- Staj İşlemleri(-)

Hikmet ASLAN Yardımcı Teknik Hizmetler(-)

Veysel ATEŞ Uçak Bakım ve Onarım Bölüm Sekreteri-Mali İşler(8424)