Müdür YardımcılarıDr. Öğr. Üyesi Bahri Baran KOÇAK

Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

 Derece

Üniversite

Fakülte/Enstitü/Bölüm/ABD

Yıllar

Lisans

Anadolu Üniversitesi

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

2012

Y. Lisans

Sivil Havacılık Yönetimi

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

-

Doktora

Sivil Havacılık Yönetimi (Bütünleşik Doktora)

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

2018
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fatih YÜRÜK

Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dahili: 8430


 Derece

Üniversite

Fakülte/Enstitü/Bölüm/ABD

Yıllar

Lisans

Dicle Üniversitesi

Ahmet Yesevi Üniversitesi

Ahmet Yesevi Üniversitesi

Fizik

Endüstri Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

 

1998

2013

2019

Y. Lisans

Ahmet Yesevi Üniversitesi

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

2007

Doktora

Gaziantep Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

2019