Yüksekokul Kurulu

YÜKSEKOKUL KURULU

Prof. Dr. Vedat ORUÇ (Müdür-Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Bahri Baran KOÇAK (Müdür Yardımcısı-Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fatih YÜRÜK (Müdür Yardımcısı)

Prof. Dr. Vedat Veli ÇAY (Uçak Bakım ve Onarım Bölüm Başkanı)

Kemal YOLDAŞ (Yüksekokul Sekreteri-Raportör)