Yüksekokul Kurulu

YÜKSEKOKUL KURULU

Adı-Soyadı

 

Görevi

Prof. Dr. Vedat ORUÇ

 

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Bahri Baran KOÇAK

 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kadri AKYÜZ

 

Üye

Kemal YOLDAŞ

 

Raportör