Yönetim Kurulu

YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU

Adı-Soyadı

 

Görevi

Prof. Dr. Vedat ORUÇ

 

Başkan

Doç. Dr. Vedat Veli ÇAY

 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Fatih KOÇYİĞİT

 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Bahri Baran KOÇAK

 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fatih YÜRÜK

 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kadri AYKÜZ

 

Üye

Kemal YOLDAŞ

 

Raportör